Teelt

Onze planten onderscheiden zich door gedurende de teelt nergens op te bezuinigen. De teelt start met een optimale bodemconditie. Dit wordt verkregen door de teelten af te wisselen met groenbemesters en het optimaal bewerken van de grond. Ook start elke teelt met organische bemesting middels een combinatie van stalmest en compost. Organische stof staat dus hoog in het vaandel.

 

Gedurende de teelt wordt er waar nodig bijgemest met DCM organische meststoffen of met kleine hoeveelheden snel corrigerende meststoffen. Wat betreft gewasbescherming wordt er gedaan wat nodig is, niet meer en niet minder. Op elk perceel hebben wij de mogelijkheid tot het beregenen van de planten, ook in droogteperioden kunnen onze planten in hun behoeften worden voorzien.

 

Dit alles zorgt voor gezonde, sterke planten met een perfect wortelgestel.

web, teelt, rooien (5)

Bekijk hieronder de 6 onderdelen van het teelt proces:

Teeltvoorbereiding

Het planten gebeurt al jaren machinaal met verschillende Basrijs machines. Machinaal planten zorgt voor uniformiteit, capaciteit en arbeidsvriendelijkheid.

 

De plantmachines zijn voorzien van een huif met schuifzeilen waardoor planten niet in de wind/zon liggen en dus niet uitdrogen. Ook is het voor de medewerkers prettiger werken in een dichte plantmachine.

Zaaien

Onze planten onderscheiden zich doordat gedurende de teelt nergens op wordt bezuinigd. De teelt start met een optimale bodemconditie die wordt behaald door de teelten af te wisselen met groenbemesting en met het nauwkeurig voorbewerken van de grond.

 

Daarnaast wordt organische bemesting toegepast middels een combinatie van stalmest en compost. Op elk perceel hebben wij de mogelijkheid tot het beregenen van de planten, zodat ook in droge perioden in de waterbehoefte van de planten wordt voorzien.
Dit alles zorgt voor gezonde, sterke planten met een perfect wortelgestel.

Planten

Het planten gebeurt al jaren machinaal met verschillende Basrijs machines. Machinaal planten zorgt voor uniformiteit, capaciteit en arbeidsvriendelijkheid.

 

De plantmachines zijn voorzien van een huif met schuifzeilen waardoor planten niet in de wind/zon liggen en dus niet uitdrogen. Ook is het voor de medewerkers prettiger werken in een dichte plantmachine.

Onderhoud

Het onderhoud in de kwekerij begint al vlak na planten met het wiedeggen van de planten. Hiermee wordt er voor gezorgd dat er een vlak plantbed ontstaat wat de onkruidbestrijding ten goede komt. Vlak daarna vindt de onkruidbestrijding plaats en kunnen de planten onkruidvrij van start gaan.

 

Gedurende de teelt worden de planten beschermt tegen zieken en plagen en worden ze indien nodig ook bijgemest. Wat betreft gewasbescherming en bemesting wordt er gedaan wat noodzakelijk is, niet meer en niet minder. De bemesting gebeurd met langerwerkende, efficiƫnte meststoffen met minder uitspoeling dan traditionele kunstmest. Dit komt de plantengroei en het milieu ten goede. Afhankelijk van de teelt en het soort worden de wortels ondersneden om een maximaal aantal nieuwe wortels te vormen, zodat de planten na herplant weer goed aanslaan.

Rooien en sorteren

Het rooien van bos- en haagplantsoen gebeurt met een schudlichter met een opraper erachter. Deze techniek zorgt voor capaciteit, arbeidsvriendelijkheid en optimale kwaliteit. Een groot voordeel is ook dat de planten meteen op pallets gaan richting sorteerloods.

 

Een zo kort mogelijke tijd de planten buiten, boven de grond hebben liggen is het streven. In de loods worden de planten op lengte, dikte en/of aantal takken gesorteerd. Dit gebeurt handmatig door vakkundige en ervaren medewekers. Plantgoed van heesters wordt gerooid met alleen een schudlichter. Voor deze teelt is dit het meest efficiƫnt. Dit plantgoed wordt dan ook op het veld gesorteerd. Afhankelijk van de teeltwijze gebeurt het rooien van zaailingen met een klembandrooier of met de schudlichter. Zaailingen worden ook weer naar de sorteerloods getransporteerd en hier gesorteerd.

Verzendklaar maken en verzenden

De gerooide planten worden naar uw wens gesorteerd op lengte, dikte en/of het aantal takken. Ook worden ze verpakt en gelabeld naar uw wens. Verpakken kan zijn in boxpallets, exportpallets, kleine of grote ferropallets.

 

Het transport van het veld naar de loods en ook vanaf het bedrijf naar de klanten gebeurt met een gesloten aanhanger of gesloten auto. De dichte laadbak is belangrijk om planten tegen uitdroging te beschermen.